Aidat Ödemeleri

Aidat Ödemeleri

Bağımsız bölüm sakinlerinden aidatlar Site Yönetiminin belirlediği tarihlerde tahsil edilmelidir.  Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi gereğince aylık %5 gecikme tazminatı uygulanır. Kendin Yönet ile gecikmeler otomatik olarak günlük işlenir. Gecikme tazminatı faiz değildir. Gecikme tazminatı, asıl alacağın gününde ödenmemesi halinde, alacaklının geç ödemeden dolayı kabul edilen zararının karşılığıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 22. kesin hükmü  kat malikinin borcu alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

Kendin Yönet programı ile gecikme tazminatını isterseniz otomatik olarak işletir istemiyorsanız iptal edebilirsiniz. Otomatik işlem site yönetimince alınan kararda son ödeme tarihinden sonraki her gün hesaplanır.

Related Posts---