Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,

GÜNCEL YAZILIM BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bundan sonra “KENDİN YÖNET” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 1. a) Veri Sorumlusu

KENDİN YÖNET, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. KENDİN YÖNET, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, toplu yaşam alanı sakinlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KENDİN YÖNET’in internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz, bu hizmetlerin işletilmesi ve geliştirilmesi için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KENDİN YÖNET, daha etkin hizmet sunma, aynı bilgileri birçok kez girme gerekliliğini ortadan kaldırarak uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, uygulamamızı ve hizmetlerimizi geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme gerçekleştirme ve ilgi ve tercihlerinize uygun olarak özelleştirilmiş içerik görüntüleme amacıyla hizmetlerini işletmek ve geliştirmek için kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanır. Kişisel bilgileriniz sizinle iletişim kurmak,hoş geldiniz e-postaları, aidat ve ödeme anımsatıcıları, site yöneticiniz tarafından yapılan duyurular, anket ve forum bilgilendirmeleri, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimleri de göndermek için de toplanarak kullanılabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, KENDİN YÖNET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden etkin şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı belirleyerek kişiselleştirilmiş şekilde sizlere önerilebilmesi, KENDİN YÖNET’in ticari stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, sizlerle KENDİN YÖNET arasındaki yasal işlemlerin çabukça ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara uygun olarak işlenmektedir. KENDİN YÖNET vermiş olduğu hizmetin gereği olarak internet sitesini ve/veya uygulamasını kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek, hizmetlerin iletilebilmesi  için toplu yaşam alanı sakinlerinin kimlik, iletişim bilgilerini kaydetmek, fatura düzenlemek, kullanıcıların talep, şikayet ve önerilerini alıp,değerlendirebilmek ve çözüm sunabilmek, sözleşmeden ve yürürlükteki yasal mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerini ifa etmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

KENDİN YÖNET’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya sakini olduğunuz toplu yaşam alanı yöneticilerinin veya toplu yaşam alanınızın yetkilendirdiği yönetim şirketinin KENDİN YÖNET ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dâhilinde hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak,belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.

 1. c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, KENDİN YÖNET tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından, KENDİN YÖNET’e; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi kişisel bilgileri, ayrıca; sık kullanılanlar gibi demografik bilgileri; internet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler verilebilmekte ve KENDİN YÖNET tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına alınmaktadır. KENDİN YÖNET kredi kartı bilgilerinizi kendisine ait sistemlerde kayıt altına almamaktadır. KENDİN YÖNET, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin, KENDİN YÖNET sunmuş olduğu hizmetler ile kullanıcıların etkileşimlerini tespit edebilmek için KENDİN YÖNET’e sizi yönlendiren internet sitesi, KENDİN YÖNET’i bulmak için kullandığınız arama motorları (Google, Bing, Yahoo vs.) ve kullanılan anahtar sözcükler, internet sitemiz içerisinde eriştiğiniz sayfalar, web tarayıcınızda kullanılan eklentiler ve web tarayıcınızın genişliği & yüksekliği gibi bilgiler toplanır. Bilgilerin toplanması esnasında internet sitesi analiz araçları kullanılır. Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplayacak teknolojiler kullanılır.

Web tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği standart bilgiler olan IP adresiniz, tarayıcınızın türü, tarayıcınızın dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgileri de alabiliriz.

 1. d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde düzenleyici denetleyici kurumlara ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, yurt içindeki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, ürün gönderiminin sağlanması için anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile paylaşılabilecektir.
 1. e) Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Korunması

Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları, erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi sektörde uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir. Kişisel verilerinizi denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolarız. Kredi kartı numarası veya parola gibi çok gizli bilgileri internet üzerinden aktarırken, bu verileri Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle korumaktayız.

Şahsınıza ait parolanız var ise bunu gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Parolanızı başka şahıslarla paylaşmayın. Şayet bilgisayarınızı başka şahıslarla paylaşıyorsanız her erişimden sonra oturumunuzu kapatmayı unutmayınız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz KENDİN YÖNET’in faaliyet konusu ve toplanma amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve  yürürlükteki yasal mevzuattan doğan saklama mecburiyetinin son bulması hallerinde resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

f- Sorumluluğun Belirlenmesi

KENDİN YÖNET, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketlerine, toplu yaşam alanı sakinlerine daha etkin hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platformdur. Toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından KENDİN YÖNET sistemlerine KENDİN YÖNET’in onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel veriler bakımından KENDİN YÖNET’in herhangi bir müdahale imkanı yada sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin KENDİN YÖNET’e yönelteceğiniz taleplerin KENDİN YÖNET tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Böyle durumlarda ilgili toplu yaşam alanı yöneticisi ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketi talebinizle ilgili olarak bilgilendirilecektir.

g-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuz KENDİN YÖNET tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 1. h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu durumda bu Beyanının güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş Beyan yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.